19 d’octubre del 2007

LES MEVES PUNTES


Joies fetes amb punta de coixí, i acabades amb boles de vaires mides.
Aquestes joies son penjolls, però també s'han fet barcelets i arrecades.